Skip to content

De onderstaande e-learnings worden door de Alliantiepartners als interessante trainingen gezien voor vrijwilligers die mensen ondersteunen richting financiële zelfredzaamheid. De trainingen zijn ontwikkeld door onze partners of door andere partijen waaronder Movisie of de Zorgverzekeringslijn. Alle trainingen zijn vrij toegankelijk. De e-learnings geven de vrijwilliger op verschillende onderwerpen nuttige handvatten om zo met plezier en kennis van zaken het vrijwilligerswerk te doen. Veel (leer)plezier!

De kracht van een goed gesprek

15-20 minactief luisteren, dialoog, oordeelloos luisteren

In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek kunt versterken.

Naar de training

Empowerment

15-20 minempowerment, reddersdriehoek, tandemmodel

Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen om iets aan de situatie te veranderen?

Naar de training

Zorgverzekeringschulden

Financieel veilig ouder worden

20 minouderenmishandeling, signalen herkennen, voorbeeldsituaties

Herken jij de signalen van (financiële) ouderenmishandeling?

Naar de training

Grenzen stellen

Grenzen stellen

15-20 mingrenzen aangeven, grenzen in het contact

Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken.

Naar de training

Netwerken versterken

Netwerken versterken

15-20 minactiviteiten ondernemen, interesses en kwaliteiten, sociaal netwerk

In deze training krijg je tips om samen te werken aan een sterker netwerk van de hulpvrager.

Naar de training

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties

10-15 minherkennen van emoties, wat zijn emoties

Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training.

Naar de training

Financiële problemen

Signaleren en begeleiden bij financiële problemen

1 uurbegeleiding, feiten en cijfers, psychologie van schaarste

Hoe signaleer en ondersteun je mensen met armoede- en schuldenproblematiek?

Naar de training

Signaleren en oplossen zorgverzekeringsschulden

30-45 minaflossen, betalingsregeling, bronheffing

Waar krijgt de hulpvrager mee te maken als er schulden zijn bij de zorgverzekeraar?

Naar de training

Scroll To Top