Spring naar content

Onderstaande e-learnings zijn bedoeld voor vrijwilligers die mensen ondersteunen richting financiële zelfredzaamheid en zijn ontwikkeld door de Alliantie, één van onze partners of door een andere partij zoals Movisie. De e-learnings zijn vrij toegankelijk en geven de vrijwilliger op verschillende onderwerpen nuttige handvatten om zo met plezier en kennis van zaken het vrijwilligerswerk te doen. Veel (leer)plezier!

Uitgelichte trainingen

Bekijk hier de meest recente e-learnings.

Motivatie

Motivatie en gedragsverandering

circa 75 min. basisbehoeften, cirkel van gedragsverandering, gesprekstechnieken
In deze training leer je de motivatie van de hulpvrager te vergroten om de regie zelf (weer) te nemen en hem te of haar te kunnen ondersteunen in het proces van gedragsverandering.

Naar de training

Grenzen stellen

Rol van de vrijwilliger: grenzen en samenwerken

45 mingrenzen in het contact, rol en verantwoordelijkheid, samenwerken
In deze training leer je welke rol de vrijwilliger heeft richting de hulpvrager, met welke beroepspartijen je te maken kunt krijgen en hoe je jouw grenzen herkent in die onderlinge samenwerking.

Naar de training

Trainingen

De kracht van een goed gesprek

15 - 20 minactief luisteren, dialoog, oordeelloos luisteren
In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek kunt versterken.

Naar de training

Empowerment

15-20 minempowerment, reddersdriehoek, tandemmodel
Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen om iets aan de situatie te veranderen?

Naar de training

Zorgverzekeringschulden

Financieel veilig ouder worden

20 minouderenmishandeling
Herken jij de signalen van (financiële) ouderenmishandeling?

Naar de training

Grenzen stellen

Grenzen in het contact met de hulpvrager

15-20 mingrenzen aangeven, grenzen in het contact
Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken.

Naar de training

Netwerken versterken

Netwerken versterken

15 - 20 minactiviteiten ondernemen, interesses en kwaliteiten, sociaal netwerk
In deze training krijg je tips om samen te werken aan een sterker netwerk van de hulpvrager.

Naar de training

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties

10-15 minherkenen van emoties, wat zijn emoties
Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training.

Naar de training

Financiële problemen

Signaleren en begeleiden bij financiële problemen

1 uurbegeleiding, feiten en cijfers, psychologie van schaarste
Hoe signaleer en ondersteun je mensen met armoede- en schuldenproblematiek?

Naar de training

Signaleren en oplossen zorgverzekeringsschulden

30-45 minaflossen, betalingsregeling, bronheffing
Waar krijgt de hulpvrager mee te maken als er schulden zijn bij de zorgverzekeraar?

Naar de training

Scroll naar boven